Eesti Akupunktuuri Assotsiatsioon on vabatahtlik ühendus, mis liidab Eestis elavaid ja/või töötavaid ida meditsiiniga tegelevaid arste.


EAA on asutatud 1993. a Tallinnas.

EAA on 1983.a loodud Nõelraviarstide Seltsi õigusjärglane.

EAA-sse kuulub 17 liiget.

EAA tegeleb akupunktuuri (nõelravi) ja teiste traditsiooniliste ida ravimeetodite arendamise ja propageerimisega Eestis, et integreerida lääne ja ida meditsiini inimeste tervisliku seisundi parandamiseks.

EAA-l on oma erialane raamatukogu.

EAA korraldab regulaarselt koosolekuid ja seminare liikmete erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks.

EAA on alates 1994.a Brüsselis resideeruva rahvusvahelise nõelraviarste ühendava organisatsiooni  ICMART  (Regarding International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques) liige ja juhindub oma tegevuses selle teaduslik-kliinilistest töö printsiipidest.